Starten met roeien

Roeien is een prachtige sport, geschikt voor jong en oud, van super sportief tot recreatief. Leren roeien kan iedereen maar vergt wel wat inzet en aandacht. Onze coaches leren je met veel plezier de juiste slag aan zodat je jarenlang van deze mooie sport kan genieten.

Als je je aanmeldt bij onze vereniging nemen we contact met je op om kennis te maken. Al bij deze eerste kennismaking ga je het water op! Na een korte uitleg over materiaal start je met een oefening op de ergometer (roeitrainer). Zo leer je de volgorde van de roeibeweging. Vervolgens leg je met je coach de eerste meters op de kreek af.

Bevalt deze eerste kennismaking dan volgt en periode van coaching. Normaal gesproken duurt dit 3 maanden (met wekelijks instructie) en doorloopt deze instructie de volgende stappen:

  1. Basisniveau roeien   Je start met scullen in C-boten. Scullen is roeien met 2 riemen (dit in tegenstelling tot boordroeien wat met 1 riem is). C-boten zijn vrij breed en robuust en zijn daardoor erg stabiel. In deze boten wordt de basistechniek stap voor stap aangeleerd.
  2. Basisniveau sturen  Naast het beheersen van alle commando’s wordt ook het sturen met alles wat daarbij hoort getraind. Denk daarbij aan veiligheid, vaarregels, aanleggen en moeilijke passages onder bijv. bruggen.

Deze eerste periode wordt afgesloten met een kort basis examen: “het afroeien”. Heb je dit met goed gevolg afgelegd dan kan je op de vaste trainingstijden van de club aansluiten bij de andere leden. Bij de indeling van de boten wordt altijd rekening gehouden met ieders kunnen zodat de training voor iedereen leuk en veilig is. Ook is het mogelijk om zelfstandig te roeien in C-boten en deel te nemen aan recreatieve evenementen zoals toertochten. Voor degenen die ook competitief willen roeien zijn er diverse mogelijkheden om je in ploegverband voor te bereiden op wedstrijden. Voor meer informatie over het afroeien en wat je daarvoor moet kunnen, klik hier.

Wil je na de basisinstructie je techniek verbeteren en zoek je meer uitdaging in de sport? Dan is er voortgezette instructie mogelijk in de volgende onderdelen:

  1. Boordroeien   Bij boordroeien heeft een roeier slechts een riem, een “bakboord” riem of een “stuurboord” riem. Dit wordt vooral gebruikt bij de grotere boten, een “vier” of een “acht”.
  2. Skiffen en ongestuurd roeien in “gladde” boten   Een skiff is een één-persoonsboot. Skiffen is geweldig leuk, maar ook een uitdaging: de boot is erg smal en vereist de juiste balans.

Meer-persoons  “gladde” boten zijn lichter en sneller dan C-boten, je roeit met 2, 4 of 5 personen samen, zonder aparte stuurman/vrouw. De voorste roeier stuurt en geeft de andere roeiers aanwijzingen.

De nadruk tijdens stap 1 en 2 ligt voor iedereen op recreatief roeien. Als je de basistechniek onder de knie hebt kan roeien tot op hoge leeftijd worden beoefend, mede doordat blessures ten gevolge van het roeien nauwelijks voorkomen.

Sportief roeien in competitie, voor wie dat wenst, kan uiteraard ook (in leeftijdsklassen van 15 tot 80 jaar!) en wordt ook gestimuleerd en gefaciliteerd.